Close
الأثر العربى فى أدب سعدى الشيرازى

الأثر العربى فى أدب سعدى الشيرازى

الكتاب الذى بين أيدينا الآن يتناول شخصية من الشخصيات النادرة فى الآداب الإسلامية ، و هى شخصية الشاعر الفارسي الكبير الفذ سعدى الشيرازي ، الذى يعد واحداً من كبار الشعراء الذين أعطوا الأدب الفارسى مذاقه الخاص المتفرد و ساهموا فى إعلاء شأنه حتى تعدى حدود وطنه و الأوطان الإسلامية و ارتقى إلى مصاف الآداب العالمية بل و تبوأ مركز الريادة فيها

أمل إبراهيم محمد